Verejná vyhláška – začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

Úplné zmenie na stiahnutie
Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK)

03.05.2016