Word Challenge Day 2016

Plagát
Vyhodnotenie na stiahnutie
Asociáciou športu SR bol 25. máj 2016 vyhlásený za Word Challenge Day.
Mesto Nováky sa už po niekoľkýkrát prihlásilo do tejto športovej akcie. Našimi súpermi boli slovenské mesto Spišská Belá a japonské mesto Genkai Town.
Heslom dňa bolo: „Vráťme šport do ulíc“. Cieľom akcie bolo prilákať čo najviac občanov, bez ohľadu na vek, aby sa minimálne 15 minút venovali aktívnemu pohybu.
Športovalo sa v areáli materskej školy, základnej školy, futbalovom štadióne, lodenice, tenisových kurtov, Národného centra vodného póla, ihriskách a na námestí. Všetky športoviská a športové areály na území mesta boli poskytnuté obyvateľom celý deň bezplatne.
V našom meste sa do Word Challenge Day zapojilo 2 079 športovcov, čo je 48,78 % z počtu obyvateľov.
V medzinárodnej súťaži nás náš súper porazil, pretože v meste Genkai Town sa do Word Challenge Day zapojilo 69,40 % obyvateľov.
V celkovom hodnotení v Národnej súťaži mesto Nováky spomedzi 10 miest Slovenska obsadilo prvé miesto.
Mesto Nováky touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým zúčastneným za podporu akcie a jednotlivým športovým klubom a súkromným spoločnostiam za bezplatné sprístupnenie športových areálov pre občanov mesta.
Vážení občania a športovci, ďakujeme Vám, že ste sa v takom hojnom počte zapojili do Medzinárodného dňa športu a takouto formou podporili pohyb.

06.06.2016