Mesto Nováky vyzýva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 07/2016

Zámer na stiahnutie
Predmet priameho nájmu: nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom poschodí objedktu súp. č. 456 na ul. Andreja Hlinku (Objekt domu služieb)

10.06.2016