Oznam

Spoločnosť BENET, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu výmeny teplovodných potrubí na ul. Chemikov bude v dňoch od 17.8.2016 od 6:00 hod do 20.8.2016 do 15:00 hod (t.j. od stredy do soboty) prerušená dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody na ul. Hviezdoslavovej v Novákoch.

Zároveň upozorňujeme všetkých majiteľov garáží na konci ul. Chemikov, že z dôvodu výmeny teplovodných potrubí na ul. Chemikov bude v dňoch od 15.8.2016 do 20.8.2016 rozkopaná miestna komunikácia za domom č. 18/32 na ul. Chemikov a bude umožnený prejazd osobných motorových vozidiel zadnou stranou cez parkovisko chemických závodov.

10.08.2016
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 24.05.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA