Informácie pre dotknutú verejnosť - FORTISCHEM a.s.

Úplné znenie na stiahnutie
Podľa §5 Zákona č. 128/2015 Z.z. je prevádzkovateľ povinný predložiť oznámenie o zaradení podniku, resp. jeho aktualizáciu okresnému úradu v sídle kraja. FORTISCHEM predložil Oznámenie o zaradení do kategórie „B“ v Trenčíne dňa 29. 10. 2015. V júli 2016 bola predložená aktualizácia tohto oznámenia.

17.08.2016