Oznam – dotácie z rozpočtu mesta

Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Subjekt, ktorý túto dotáciu na rok 2016 prijal, je povinný predložiť jej zúčtovanie v dvoch termínoch:
  1. zúčtovanie poskytnutej dotácie za mesiace január – august, bude predložené do 15. 10. 2016
  2. zúčtovanie poskytnutej dotácie za mesiace september – december do 15. 12. 2016
Žiadosti o dotáciu na rok 2017 sa predkladajú na základe písomnej žiadosti podľa prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky (VZN č. 5/2015) do 10. 11. 2016.

14.09.2016