Obnova Kaplnky sv. Juliany v Novákoch je v záverečnej fáze

Ako sme už viackrát informovali, Mesto Nováky sa postupne snaží obnoviť Kaplnku sv. Juliany.
Ak pôjdete po ceste 1/64 cez Nováky, nezabudnite sa aspoň pohľadom pristaviť na tejto národnej kultúrnej pamiatke, nachádzajúcej sa na starom nováckom cintoríne na Ulici Andreja Hlinku, ktorej vznik je datovaný do 1/3 devätnásteho storočia a pôvodne slúžila ako kaplnka pohrebná.

Práce na obnove kaplnky pomaly finišujú.

V letných mesiacoch tohto roku bola zreštaurovaná nástenná maľba v interiéri kaplnky. Reštaurátorské práce sa realizovali podľa dokumentácie z reštaurátorského výskumu „Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie“. Na tieto práce bola Mestu Nováky poskytnutá dotácia vo výške 5 000,- EUR, z dotačného programu Ministerstva kultúry SR: Obnovme si svoj dom – Obnova kultúrnych pamiatok.

Aby mohla byť kaplnka sprístupnená pre verejnosť a zaskvieť sa v pôvodnej kráse, je potrebné ešte zreštaurovať drevený oltár, na čom sa už začalo pracovať.03.10.2016