Oznámenie poruchy na káblovej televízii

Vážení zákazníci káblovej televízie, v prípade nahlásenia poruchy kontaktujte spoločnosť Kinet na telefónnych číslach: 046/3811612, 0905913728.

06.10.2016