Výzva na spoluprácu

Vážení spoluobčania, Mesto Nováky si Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu pri zriadení stálej expozície o histórii a súčasnosti mesta Nováky. Súčasťou expozície by boli fotografie, písomné, ale aj vecné dokumenty, rôzne predmety, ktoré sa používali, ale aj používajú v meste a v domácnostiach.

Mesto má záujem o zachovanie kultúrneho a historického dedičstva našich predkov pre budúce generácie a pripomenúť obyvateľom a návštevníkom časy dávno minulé. Takouto formou by sme chceli mladej generácii ukázať a zdokumentovať život v Novákoch za čias ich prastarých, starých rodičov. Ukázať, ako sa mesto postupne menilo, čo sa v meste tvorilo a čo bolo súčasťou práce a života v rodinách.

Občanov, ktorí sa do nášho mesta prisťahovali, máme záujem oboznámiť s jeho históriou. Expozícia by slúžila nie len študentom a žiakom ale aj širokej verejnosti.

Preto oslovujeme a žiadame Vás, milí spoluobčania, o spoluprácu pri zbieraní artefaktov a to formou zapožičania alebo darovania historických fotografií, dokumentov a rôznych predmetov, ktoré by nám pomohli pri zostavovaní expozície.

Historické fotografie, dokumenty, predmety a rôzne artefakty môžete priniesť na mestský úrad v stránkových dňoch.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

19.10.2016
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA