Pripravované PUMPTRACKOVÉ ihrisko v Novákoch

Ambíciou mesta Nováky je poskytnúť mládeži vhodné a zmysluplné možnosti využitia voľného času. Preto mesto plánuje rozšíriť aktivity Centra voľného času a do konca roka 2016 zrealizovať 1. etapu výstavby tzv. pumptrackového ihriska. Čo to vlastne PUMPTRACK je? Ide o špeciálnu bicyklovú dráhu, určenú na voľnočasové zábavné jazdenie, vhodné pre horské bicykle a bicykle radu BMX. Špecifikom pumptracku je, že jazdci namiesto pedálovania využívajú energiu vlastného tela, čím rozvíjajú svoje technické zručnosti. Dráha bude tvorená dvomi samostatnými okruhmi s klopenými zákrutami a 17 terénnymi vlnami, ktoré ponúkajú rôzne stupne náročnosti, pričom ju bude môcť využívať viacero jazdcov súčasne. Ihrisko bude umiestnené v blízkosti Centra voľného času. Pri budovaní ihriska mesto dbalo na zachovanie prirodzenej zelene a preto sa aj samotný návrh ihriska snaží o zachovanie všetkých existujúcich stromov v okolí plánovaného ihriska.24.10.2016