Odprosujúca pobožnosť a posvätenie obnoveného kríža na cintoríne v Laskári

Určite je väčšine našich spoluobčanov známa skutočnosť, že naše mesto má v dejinách nášho národa aj jeden smutný zápis. Na rozhraní miestnej časti Laskár a obce Koš sa v období druhej svetovej vojny a po nej nachádzal najväčší tábor nútených prác na Slovensku. Celkovo v ňom bolo sústredených vyše 6 000 občanov židovskej národnosti, z ktorých mnohí boli transportovaní do koncentračného tábora Oswienčim a po vojne ďalších asi 1 200 pre vtedajší režim nepohodlných osôb, medzi nimi okolo 100 kňazov.

30. októbra 2016 sme sa vydali pod vedením nášho pána farára do Laskára. Niektorí pešo, iní autobusom alebo autom. Na začiatku tejto pietnej spomienky na cintoríne v Laskári sa nám prihovoril pán Martin Hagara, ktorý niekoľkokrát so svojím otcom tento pracovný tábor navštívil a osobnými spomienkami nám priblížil život a situáciu v tomto tábore. Potom nasledovala kajúca pobožnosť, ktorou sme odprosovali za hriechy našich predkov, za všetky krivdy a násilie spáchané na obyvateľoch tohto pracovného tábora. V homílii svätej omše nám hlavný celebrant, pán dekan Vladimír Slovák z Prievidze, podľa evanjelia o mýtnikovi Zachejovi priblížil Ježišovu lásku k nám hriešnikom a premenu človeka, ktorý zacíti dotyk tejto lásky.

Táto pietna spomienka bola spojená aj s posvätením obnoveného kríža na cintoríne, ktorý už dlhé roky chátral. Za jeho obnovu ďakujeme nášmu pánovi primátorovi.

Ján Sedlák

Pozrite si fotogalériu ...

10.11.2016