Odovzdanie vecného a finančného daru – výťažok z charitatívneho futbalového turnaja o pohár primátora mesta

Dňa 14. novembra 2016, na zasadnutí mestského zastupiteľstva, odovzdali zástupcovia športových klubov, pôsobiacich na území Mesta Nováky, Ing. Michal Gogola a Ľubomír Dzurík, vecný a finančný dar, ako výťažok z charitatívneho futbalového turnaja o pohár primátora mesta Nováky. Futbalový turnaj sa uskutočnil 10. septembra 2016. Po dohode športových klubov pôsobiacich v meste, výťažok vo výške 930 € poputoval vo vecnej forme – bicykel – do rúk Katky Šormanovej. Finančný dar bol odovzdaný otcovi Tomáška Masaryka, chlapčeka, ktorý je po transplantácii kostnej drene. Poslanec Bc. Hajnovič poprial Tomáškovi skoré uzdravenie a návrat domov, Katke veľa šťastne a bezpečne najazdených kilometrov. Primátor mesta, RNDr. Daniš, poďakoval športovým klubom za šľachetné počínanie.

Fotogaléria ...

18.11.2016