Nové lustre v Dome kultúry

Mesto Nováky po prevzatí objektu Domu kultúry po KCMN zisťuje mnohé nedostatky a doslovné havárie, ktoré dnes musí hasiť, aby vôbec mohlo predmetné zariadenie prevádzkovať. Dnes k tomu pribudlo aj osvetlenie, ktoré už dávno kričalo po obnove.

Dôkazom toho sú aj fotky, spracované pri obhliadke:

Uchytenie lustrov pred výmenou:Stav lustrov pred výmenou:Elektrické rozvody pred výmenou:Mesto pri výmene a celkovej obnove ich uchytenia myslelo aj na energetickú náročnosť pri ich prevádzke a miesto bežných žiaroviek ich vybavilo LED žiarovkami, ktoré sú svetelne efektívnejšie a úspornejšie. Mesto nové lustre zakúpilo od spoločnosti Bořivoj Tomeš – ArtCrystal Jablonec nad Nisou a inštalácia prebehla za odbornej práce spoločnosti Novák Miroslav – REZ

Špecifikácia prác:

Na pohľad jednoduchá vec, no v skutočnosti sa museli brať do úvahy práce vo výškach, ktoré boli sťažené stavom pôvodných lustrov, ktoré sa pri menšom dotyku rozpadali priamo pod rukami. Čo sa týka podstavcov pre umiestnenie lustrov, ako aj ich napojenie na elektrické vedenie, človek len ťažko uverí, že to mohlo bývalé vedie vôbec tolerovať. Veď správna rada a riaditeľka KCMN priam hazardovali s bezpečnosťou občanov a ľudí, ktorí toto zariadenie využívali, poprípade si prenajali priestory na kultúrne podujatie či spoločenskú akciu. Tieto tvrdenia podporuje aj vyhotovená fotodokumentácia. (el. rozvody)

A tak bolo nutné nie len ich nové osadenie, aby spĺňali bezpečnostné predpisy, ale aj natiahnutie novej kabeláže, aby nedošlo prevádzkou lustrov ku skratu a prípadnému požiaru.

Uchytenie lustrov dnes:

Nové lustre:

Dnes sa už môžeme popýšiť nielen novými toaletami ale aj krásnymi lustrami, za ktoré sa mesto naozaj nemusí hanbiť.06.12.2016