Realizácia protipovodňových opatrení v meste Nováky už začala

Obrázok č. 2
Obrázok č. 1
Úplné znenie
„V decembri 2016 sa začala realizácia prác na protipovodňových opatreniach, ktoré zabezpečia ochranu mesta Nováky pred  povodňami. Protipovodňové opatrenia  sú súčasťou rozsiahleho  projektu s názvom: POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI  A SUCHOM, ktorý zastrešuje Slovenský Vodohospodársky podnik, š. p, OZ Piešťany.  Mesto Nováky, spolu s mestom Handlová sú v projekte partnermi“.

08.12.2016