Cyklotrasa Nováky

Zmluva o dielo
Úplné znenie OVS

Predmet súťaže: Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie a projektová dokumentácia pre územnné rozhodnutie na vybudovanie cyklistickej trasy "Cyklotrasa Hornonitrianske bane - Novácke chemické závody"08.02.2017