Návrh VZN

VZN (pri prenájme a financovaní FŠ)
Návrh VZN (poskytovanie dotácií)

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a VZN pri prenájme a financovaní FŠ sú uvedené v prílohe.13.02.2017