Mesto Nováky predstavuje návrh Koncepcie rozvoja mesta Nováky

v oblasti tepelnej energetiky. Koncepcia je spracovaná na základe zákona č. 657/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o tepelnej energetike a v súlade s  „Metodickým usmernením MHSR č. 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí  v oblasti tepelnej energetiky.“ Spracovaná Koncepcia rozvoja mesta Nováky v tepelnej energetike je otvorený materiál a v prípade zásadných zmien vonkajších podmienok (cena palív a elektrickej energie) je jeho úprava očakávaná. Navrhované opatrenia sú zvolené tak, aby sa dali vhodne kombinovať v rámci úvahy v ďalšom  rozvoji mesta v oblasti tepelnej energetiky.

Dokument na stiahnutie tu >>01.03.2017