Daňový úrad Prievidza - poskytnutie služieb

Daňový úrad Prievidza v snahe priblížiť služby klientom, prináša občanom mesta a občanom okolitých obcí možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 aj v meste Nováky. Zamestnanci daňového úradu budú dňa 31. 3. 2017 v čase od 09.00 hod do 17.00 hod v obradnej miestnosti mestského úradu preberať daňové priznania.13.03.2017