Výzva na podávanie ponúk nájomného

Výzva

Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č.02/2017.06.04.2017