ŽSR: Výluka v úseku Prievidza nákladná stanica - Nováky

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 19. apríla 2017, v čase od 6.50 h do 11.50 h, realizovať výlukové práce v medzistaničnom úseku Prievidza nákladná stanica – Nováky.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizujú činnosti spojené s výmenou koľajníc, s ich následným zvarením do bezstykovej koľaje. Dôvodom prác je odstránenie defektoskopických porúch koľajníc. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.19.04.2017