Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestský úrad Nováky oznamuje obyvateľom,

že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  si budú môcť prevziať na mestskom úrade v dňoch:

od 24. 04. 2017 do 28. 04. 2017 od 8,00 hod. do 18,00 hod.

Rozhodnutia si môžete prevziať na ekonomickom oddelení, 1. poschodie, číslo dverí 10 a následne uhradiť v pokladni mestského úradu.

Mesto Nováky pristúpilo k takémuto riešeniu z dôvodu úspory finančných prostriedkov na poštovné náklady a zároveň rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a  na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si môžu občania prevziať naraz. Pokiaľ občania túto možnosť nevyužijú, bude im rozhodnutie doručené obvyklým spôsobom.20.04.2017