Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestský úrad Nováky oznamuje obyvateľom,

že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  si budú môcť prevziať na mestskom úrade v dňoch:

od 24. 04. 2017 do 28. 04. 2017 od 8,00 hod. do 18,00 hod.

Rozhodnutia si môžete prevziať na ekonomickom oddelení, 1. poschodie, číslo dverí 10 a následne uhradiť v pokladni mestského úradu.

Mesto Nováky pristúpilo k takémuto riešeniu z dôvodu úspory finančných prostriedkov na poštovné náklady a zároveň rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a  na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si môžu občania prevziať naraz. Pokiaľ občania túto možnosť nevyužijú, bude im rozhodnutie doručené obvyklým spôsobom.20.04.2017
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 28.09.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA