Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 25.04.2017 05:30 do: 25.04.2017 19:30

Úplne znenie

 

 20.04.2017