Aktivity mesta

Realizované práce 2016

Mestský úrad Nováky predkladá aktivity za rok 2016, ktorými sa prispelo k ochrane a bezpečnosti obyvateľstva a k zveľadeniu majetku mesta Nováky.

Popri pravidelnej údržbe verejných priestorov - ulíc a zelene, mesto postupne opravuje a rekonštruuje zanedbané stavby, siete, strechy, chodníky, detské ihriská. Aktivity sa sústredia predovšetkým na havarijný stav, ktorý bol dlhodobo prehliadaný.

 • Pri vstupe do mesta si môžete všimnúť osadený merač okamžitej rýchlosti, ktorý prispieva k zníženiu rýchlosti áut prechádzajúcich mestom.
 • Mesto rozšírilo v roku 2016 aj kamerový systém na ochranu obyvateľstva a majetku v hodnote 2 489,92 €. Realizáciu zabezpečila spoločnosť Kinet, s. r. o..
 • Na ulici Chemikov prebehla výmena teplovodných rozvodov pri dome č. 18/32. Realizáciu zabezpečil Benet, s. r. o. v hodnote 13 814,45 €.
 • V Dome kultúry prebehla montáž nového ozvučenia v hodnote 4 972,80 €, realizovala ho firma BG audio. Zároveň boli namontované aj nové lustre vo veľkej sále, pretože pôvodné lustre boli staré a nefunkčné. Výmenu zabezpečil Bořivoj Tomeš - ArtCrystal, Jablonec, v hodnote 3 804 €. Prebehla aj oprava havarijného stavu kanalizácie a kúrenia v hodnote 978 €. Opravu havarijného stavu pánskych toaliet v hodnote 5 753,59 € a dámskych toaliet v hodnote 4 978,32 € zabezpečil Michálek Jozef – Jomimont Nováky.
 • Žiaci ale aj dospelí si môžu všimnúť nové Workautové ihrisko pri jazere v Novákoch. Nájdete tu cvičiace prvky hrazdy a bradlá. Ihrisko je určené pre deti a dorast, ale aj dospelých na cvičenie s vlastnou váhou. Realizáciu zabezpečila spoločnosť Octago, s. r. o. Piešťany v hodnote 11 695,20 €.
 • Podarila sa nám aj oprava strechy autobusovej zastávky na ul. A. Hlinku v hodnote 404,56 €. Realizáciu zabezpečil PP produkt, Lehota pod Vtáčnikom.
 • V roku 2016 prebehla aj revitalizácia a oprava veľkého futbalového ihriska s umelým povrchom, dodávateľom CENTARY PLUS, s. r. o. v hodnote 3 960 €.
 • V Meste boli osadené nové lavičky a smetné koše v hodnote 1 478,76 € dodávateľom bol EkoDEA, s. r. o..
 • Na cintoríne A. Hlinku si môžete všimnúť novovysadené stromy v hodnote 813 €. O výsadbu sa postaral Ján Duchovič-SlovGarden Nováky.
 • Na novom cintoríne prebehlo asfaltovanie chodníka v hodnote 997,66 €. Realizáciu zabezpečil Vepos, s. r. o..
 • Podarilo sa nám zachrániť starý kríž v Laskári. Oprava ukotvenia, vynovenie celého kríža a prekrytie Krista. Realizáciu zabezpečil Vepos, s. r. o. v hodnote 607,76 €.
 • Aktualizovali sme územný plán mesta. Zmeny a doplnky územného plánu zabezpečila spoločnosť AGS ATELIÉR - Ing. arch. Gabriel Szalay v hodnote 8 700 €. Ministerstvo dopravy SR nám prispelo na zmeny dotáciu v hodnote 5 481 €.
 • Na reštaurovanie nástennej maľby kaplnky sv. Juliany mesto získalo dotáciu v hodnote 5 000 €. Celková realizácia stála 7 800 €. Realizáciu zabezpečil akad. mal. Miroslav Šurín. Podarilo sa aj zreštaurovanie svätostánku kaplnky sv. Juliany, akad. sochár Dušan Hagara v hodnote 5 800 €.
 • V jedálni ZŠ Pribinovej sme vymenili pôvodné okná za plastové. Realizáciu zabezpečila spoločnosť Dormin, s. r. o. v hodnote 9 973 €.
 • Žiaci v ZŠ Pribinovej majú celú zimu teplo. Prebehlo tu vyregulovanie systému na vykurovacej sústave. Vďaka tomu majú žiaci vo všetkých triedach tepelnú pohodu. Vyregulovaním systému mesto predpokladá aj úspory na teple. Realizáciu zabezpečila INSTA PL, s. r. o. Prievidza v hodnote 23 485,79 €.
 • Úspešná realizácia prístavby lodenice je pre klub kanoistiky v Novákoch, ktorý mesto po dlhé roky prezentuje, veľkým prínosom. Mladí športovci si prístavbu pochvaľujú. Vďaka podpore mesta môžu športovci napredovať, a tak konkurovať na medzinárodných súťažiach. Kvalitná príprava športovcov je aj vďaka novým priestorom lodenice. Prístavba a prestavba lodenice stála 240 000 €. Realizáciu zabezpečila spoločnosť PRIEMYSTAV STAVEBNÁ, a. s. Nováky.
 • Ulice v meste majú nové svetlá. Mestské osvetlenie v Novákoch je po úspešnej rekonštrukcii tretej etapy. Pôvodné svietidlá sa menili za led svietidlá a tmavé časti ulíc sa dosvetlili novými svietidlami. Získali sme na predmetnú rekonštrukciu grand z fondov EÚ v hodnote 195 775,40 €, celková realizácia tretej etapy stála 278 656,74 €. Realizáciu zabezpečila spoločnosť SIEMENS s. r. o. Bratislava. Vďaka podpore z EÚ sa projektom Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Nováky vymenilo 313 ks svietidiel – vymenilo sa 266 ks pôvodných svietidiel a doplnilo sa 47 ks nových svietidiel, čím dôjde k ročnej úspore elektrickej energie 407,02 GJ.

Všetky realizácie za rok 2016 si môžete pozrieť v priloženej tabuľke.

Neustálou snahou vedenia je získavať aj granty z fondov EÚ, Ministerstva školstva, Ministerstva životného prostredia a nezadlžovať mesto.

V roku 2016 sme podali žiadosť o grant na vybavenie kompostárne strojmi a dodanie zberných nádob na zber bioodpadu v hodnote takmer 515 000 €. Grant nám bol prisľúbený, a pristúpilo sa k podpísaniu zmluvy s Ministerstvom životného prostredia SR. Aktuálne prebieha výber dodávateľa.

Mesto podalo žiadosť na dostavbu šatní náraďovne na ZŠ Pribinova, ktoré doteraz základná škola nemala. Tu sme boli úspešný a bola nám pridelená dotácia v hodnote 55 000 €. Realizácia bude ukončená do konca roku 2018.21.04.2017