Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 08.06.2017 07:30 do: 08.06.2017 15:00

Úplne znenie


04.05.2017