Kontrola evidencie psov

Mestský úrad Nováky oznamuje majiteľom psov, že sa bude vykonávať kontrola evidencie psov na území mesta. Z tohto dôvodu žiadame majiteľov všetkých psov, aby sa dostavili do 30. mája 2017 na Mestský úrad v úradných hodinách, na číslo dverí 10 na prvom poschodí, kde nahlásia počet psov a  adresu, na ktorej sa psy zdržujú.

Po nahlásení počtu psov sa bude vykonávať miestne zisťovanie v  uvedenej veci.10.05.2017