Rekonštrukcia ul. Kukučínovej

Mesto Nováky oznamuje občanom, že v 27. týždni, t.j. od 03. 07. 2017, začnú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou ul. Kukučínovej v Novákoch. Dĺžka trvania prác bude približne 70 dní. Vzhľadom na uvedené skutočnosti - oznamujeme občanom bývajúcich na ul. Kukučínovej v Novákoch a občanom, ktorí parkujú osobné autá v garážach na ul. Kukučínovej, že počas trvania stavebných prác bude zamedzený prechod autami k bytovým domom, ako aj výjazd a príjazd ku garážam. Z tohto dôvodu ďalej občanov žiadame, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, aby sa nesnažili uvedeným úsekom prechádzať autom a neparkovali na miestach brániacich výkonu stavebných prác.

Ďakujeme za porozumenie.28.06.2017