Voľby do orgánov samosprávnych krajov, informácie pre voliča

Úplné znenie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 04. novembra 201706.07.2017