Výzva na podávanie ponúk nájomného

Zápisnica
Úplné znenie

Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 03/2017.11.07.2017