Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 16. 08. 2017 07:30 do 16. 08. 2017 15:30

Úplné znenie

Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s..

Ulice: Andreja Hlinku, M.R.Štefánika 30713.07.2017