Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 08. 08. 2017 05:30 do 08. 08. 2017 15:30

Úplne znenie

Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s..

Ulice: M.R.Štefánika 113.07.2017