Doplnenie výzvy na predkladanie ponúk

Úplné znenie

Názov zákazky: "Rekonštrukcia telocvične budova A a rekonštrukcia sociálnych zariadení budova B" pre ZŠ Pribinova 123/9, Nováky18.07.2017