Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 30. 07. 2017 07:30 do 30. 07. 2017 17:30

Úplne znenie

Distribúcia elektriny bude prerušená z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s..

Ulica: Andreja Hlinku24.07.2017