Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ, riaditeľka Mestskej správy majetku, p.o.

Úplne znenie

Mesto Nováky

v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

„riaditeľ, riaditeľka Mestskej správy majetku, p. o. ”24.07.2017