Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Priamy nájom nebytového priestoru č. 3/2017"

Úplne znenie


02.08.2017