Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Úplne znenie


07.09.2017