ŽSR - Výluka v úseku Bystričany - Oslany

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 5. októbra 2017, v čase od 7.00 h do 12.50 h, realizovať výlukové práce v úseku Bystričany – Oslany.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku zrealizuje zváranie koľajníc a strojný výrub porastu. Dôvodom prác je odstraňovanie defektoskopických chýb, zlepšenie prechodového prierezu koľaje a rozhľadových pomerov na priecestí. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje ZSSK.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.04.10.2017