Čierne skládky

Október
September

Čierne skládky a stanovištia bioodpadu mimo termínu ukladania odpadu v meste Nováky17.10.2017