Čierne skládky

December
November
Október
September

Čierne skládky a stanovištia bioodpadu mimo termínu ukladania odpadu v meste Nováky17.10.2017