Ponuka štúdia - Spojená škola Nováky

Úplné znenie

V školskom roku 2018/2019 Spojená škola ponúka štúdium v týchto odboroch a zameraniach:18.10.2017