Vážení občania, predajcovia, návštevníci...

Mesto Nováky si Vám touto cestou dovoľuje oznámiť, že na základe vydaného stanoviska Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi muselo mesto Nováky vypracovať novú projektovú dokumentáciu a pristúpilo k realizácii Nováckeho jarmoku na priľahlých miestnych komunikáciách mesta a to na ulici Rastislavovej, Bernolákovej a na parkovisku pri Mestskom futbalovým štadióne.

OR PZ v PD svoj nesúhlas s úplnou uzávierkou hlavnej cesty I/64 vedúcej cez Námestie SNP na úseku objektov Alfa klub- Slovenská pošta počas kultúrno spoločenského podujatia Novácky jarmok odôvodňuje tým, že v súčasnosti trvá zvýšená hrozba teroristických útokov páchaných motorovými vozidlami v rámci Európy-Francúzsko, Nemecko, Belgicko a preto nepovažuje v blízkej budúcnosti z hľadiska bezpečnosti všetkých účastníkov podujatia usporadúvanie Nováckeho jarmoku na uvedenej komunikácii za bezpečné.

Z toho dôvodu veríme, že táto zmena neodradí Vás, ako občanov mesta od návštevy tohto podujatia a že ponúkané služby dostatočne pokryjú Vaše očakávania, ktoré v sebe prináša predvianočná nálada.

V mene primátora vás všetkých pozývame a prajeme príjemnú zábavu.03.11.2017