Petícia

Vážení občania,

v týchto dňoch sa bude na území mesta Nováky uskutočňovať podpisová akcia - petícia na podporu za výstavbu novej polikliniky v spolupráci so spoločnosťou UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická spoločnosť a mesto Nováky.

Týmto si Vás v mene vedenia mesta dovoľujeme požiadať, v prípade Vášho súhlasu, o podporu. Svoj súhlas potvrdzujete podpisom na petičnom hárku, ktorý nájdete na nasledujúcich zberných miestach:

  • V úradných hodinách v objekte MsÚ Nováky,
  • Salón Michaela- námestie SNP pri OC LIDL,
  • Kaderníctvo Silvia- oproti objektu OOD PZ Nováky,
  • V objekte Polikliniky Nováky,
  • V objekte posilňovne NUOVAC,
  • V pohostinstvách: VLAĎA PUB, KVITÁK,
  • V objekte predajne pekárne na Bernolákovej ulici,
  • V objekte kaviarne auto umyvárne na ulici Šimonovská.

 Za prejavenú podporu Vám touto cestou vopred ďakujeme.29.11.2017