Doplnenie výzvy na predkladanie ponúk

Príloha

Predmet zákazky:  ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI OBJEKTU DOM SLUŽIEB V MESTE NOVÁKY FORMOU POSKYTNUTIA GARANTOVANEJ ENERGETICKEJ SLUŽBY

- verejný obstarávateľ doplnil súťažné podmienky predmetu zákazky Zvýšene energetickej efektívnosti objektu Dom služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby v KAPITOLE B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v časti Grafická časť objektu o výkres Pohlaď nájomca Orange.01.12.2017