Výzva na predkladanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 06/2017

Úplné znenie

Výzva na predkladanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 06/201704.12.2017