Predmet zákazky Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Dom služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby

Zmluva

Návrh zmluvy so zapracovanými zmenami v zmysle vysvetlenia číslo 3 zákazky Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Dom služieb v m este Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby.03.01.2018