Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Certifikát

Spojená stredná odborná škola získala dňa 24.11.2017 na základe rozhodnutia AZZZ SR certifikát ktorý ju oprávňuje používať označenie "Centrum odborného vzdelávania a prípravy", pre študijný odbor 2840 M biotechnológia a farmakológia.

Certifikát AZZZ SR udelila za aktivity a dobré výsledky v tomto odbore.

Škola je už držiteľom certifikátu COVP pre skupinu odborov 28 Technická a aplikovaná chémia od roku 2014.

Udelením ďalšieho certifikátu sa potvrdila odbornosť a kvalita školy v oblasti chémie.08.01.2018