Zápisnica z vyhodnotenia ponúk priameho nájmu č. 6/2017

zápisnica z vyhodnotenia ponúk -nájom nebytového priestoru č. 6/2017


10.01.2018