Výzva na predloženie cenovej ponuky

Úplné znenie

Vypracovanie strednodobého rozvojového dokumentu mesta
Nováky25.01.2018