Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 2 - návrh zmluvy
Príloha č. 1 - spôsob určenia ceny
Príloha č. 1 - spôsob určenia ceny
Úplné znenie

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu rozvodov tepla -
Mesto Nováky"25.01.2018