Oznam Materskej školy

O Z N A M

Materská školy Nováky oznamuje rodičom, ktorí majú  záujem v školskom roku 2018/2019 umiestniť svoje dieťa v materskej škole, že žiadosti si môžu vyzdvihnúť

od 5. marca 2018

do 16. marca 2018

v Materskej škole Nováky, ulica Svätoplukova  91,

v čase od 10,00 hod. do 15,30 hod.28.02.2018