Gymnázium V. B. Nedožerského - deň otvorených dverí

Pozvánka na DOD

Ešte pred definitívnym podaním prihlášok na strednú školu organizujeme pre vás, vážení rodičia, a vaše deti Deň otvorených dverí. Bude sa konať v sobotu 10. marca 2018 od 9.00 do 13.00 hod. Ukážeme vám, ako naša škola vyzerá, ale hlavne dáme žiakom možnosť absolvovať simulované prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky, aby si mohli vyskúšať, čo ich potom na tých skutočných čaká. Našou snahou nie je odradiť a vystrašiť, ale naopak. Upokojiť a pripraviť na úspešné zvládnutie prijímacieho konania a úspešný prechod na strednú školu.

Bližšie informácie o učebných plánoch nájdete na www.gympd.sk – o škole – školský vzdelávací program.08.03.2018