Vjazd na ul. Kukučínovu - oznam

Mesto Nováky oznamuje občanom, že od 11. týždňa t.j. od 12.03.2018 budú pokračovať stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou  ul. Kukučínovej v Novákoch. Stavebné práce by mali byť ukončené v termíne do 30.04.2018. Vzhľadom na uvedené skutočnosti - oznamujeme občanom bývajúcich na ul. Kukučínovej v Novákoch a občanom, ktorí parkujú osobné autá v garážach na ul. Kukučínovej, že počas trvania stavebných prác bude zamedzený prechod autami k bytovým domom, ako aj výjazd a príjazd ku garážam. Z tohto dôvodu ďalej občanov žiadame, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, aby sa nesnažili uvedeným úsekom prechádzať autom a neparkovali na miestach brániacich výkonu stavebných prác.

 Ďakujeme za porozumenie.09.03.2018